Mérnök Kft
Weboldal alcíme
Példa cím
Energetikai Tanúsítvány / Energetikai Pályázat / Hőkamera

Miért kell energetikai szakreferenst alkalmazni?

Az Energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása értelmében 2016. december 21-től a 122/2015 (V.26.) kormányrendeletben meghatározott energiafelhasználási szint feletti felhasználással rendelkező, gazdálkodó szervezetek energetikai szakreferens alkalmazására kötelesek.

A kormányrendelet értelmében az energetikai szakreferensnek az alkalmazására kötelezett gazdálkodó szervezettől mind munkajogilag, mind társasági jogilag függetlennek kell lennie.

Kik kötelesek energetikai szakreferenst alkalmazni?

Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet szerint energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a
a) 400 000 kWh villamos energiát
b) 100 000 m3 földgázt vagy
c) 3 400 GJ hőmennyiséget.

Mikortól kell energetikai szakreferenst alkalkamazni?

2016. december 21-től. A törvény 2017. június 30-ig türelmi időt biztosít az energetikai szakreferens alkalmazása tekintetében, azaz eddig az időpontig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nem szab ki bírságot.

TELEFON

Ügyfélszolgálat: +36 20 274 33 68​

Műszaki Tájékozatás: +36 30 504 30 87

Milyen feladatai vannak az energetikai szakreferensnek?

Az energiahatékonysági törvény szerint az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energia-hatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában. Ennek keretében:

- szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában
- az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében
- javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban
- gondoskodik az energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról
- havi jelentést készít tevékenységéről, a tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről, a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében
- összefoglaló éves jelentést készít az energiamegtakarítási eredményekről
- ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat
- a Hivatal részére a törvény 22/c § szerinti adatszolgáltatást teljesíti

Milyen kötelezettségei vannak a gazdálkodó szervezetnek?

A kötelezett gazdálkodó szervezetnek alapvetően regisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettségeket kell teljesítenie. Regisztrációs kötelezettséggel kapcsolatos információk:

  • Az energetikai szakreferens igénybevételének bejelentése (30 napon belül)

   - MEKH bejelentés,

   - MEKH eRegisztráció

  • Utolsó határidő: 2017. június 30. - Mulasztási bírság mértéke: 200 ezer forinttól 2 millió forintig terjedhet, de ismétlődő jellegű lehet (legmagasabb összege 3 millió forint)


Adatszolgáltatással kapcsolatos információk:

  • Tárgyévet követő május 15-ig a Hivatal részére adatszolgáltatást kell teljesíteni

    - a tárgyévet megelőző évi energiafelhasználás mértékéről, valamint

    - energiamegtakarítási adatokról.

  • A jelentést a gazdálkodó szervezet honlapján május 31-ig közzé kell tenni.
  • Ennek elmulasztása esetén ismétlődő jelleggel 1 millió forintos bírság szabható ki.

MEKH tájékoztató